Słowo od Rektora

StartWybory 2020-2024Słowo od Rektora
Rozwiń


Szanowni Państwo,

Dobiega końca kadencja władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2016-2020, w której pełnię funkcję rektora. Był to czas pełen wyzwań, w znacznej mierze zdominowany przez reformę systemu ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. Od 1 października 2017 r. funkcjonuje tzw. sieć szpitali, która całkowicie zmieniła system finansowania naszych jednostek klinicznych. Natomiast z początkiem października 2018 r. weszły w życie pierwsze przepisy nowego prawa regulującego funkcjonowanie polskich uczelni wyższych, które w sposób istotny zmodyfikowały dotychczasowe zasady organizacji i ustroju uczelni. Podstawową zmianą zawartą w Ustawie było odejście od filozofii oceny ilościowej na rzecz modelu jakościowego, zarówno w kontekście ewaluacji naukowej, jak i jakości kształcenia. Głównym celem ustawodawcy była dywersyfikacja uczelni na wiodące ośrodki badawcze, badawczo-dydaktyczne i zawodowe, kierując środki na prace naukowe głównie ku uczelniom badawczym. Dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej, Gdański Uniwersytet Medyczny został wybrany przez międzynarodowy zespół ekspertów do elitarnego grona 10 wiodących polskich uczelni w prestiżowym konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

Decyzję o ponownym kandydowaniu na funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjąłem świadomy wielu wyzwań wciąż stojących przed naszą Uczelnią. Jestem przekonany, że doświadczenie i kompetencje nabyte w trakcie dotychczasowej pracy okażą się pomocne w dalszym kierowaniu naszą Uczelnią. Pragnę zapewnić, że jeśli ponownie powierzą mi Państwo to zaszczytne stanowisko, dołożę wszelkich starań, by skutecznie i z poszanowaniem ponad siedemdziesięcioletniej tradycji akademickiej realizować misję naszej Alma Mater. Jako współautor i osoba mocno identyfikująca się z zapisami Statutu, Strategii rozwoju GUMed na lata 2019-2025 oraz założeniami projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, chciałbym uzyskać akceptację społeczności akademickiej do realizacji tych celów jako rektor w kolejnej kadencji. Jestem głęboko przekonany, że skuteczna i konsekwentna realizacja określonych w tych dokumentach zadań przyniesie dalszy wzrost znaczenia naszej Uczelni na arenie międzynarodowej w zakresie nauki, dydaktyki i działalności klinicznej zgodnie z misją – Nowoczesna edukacja oraz badania dla zdrowia i rozwoju medycyny.

Za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz budowania silnej pozycji naszej Uczelni pragnę Państwu serdecznie podziękować. Niezmiennie liczę na szeroką współpracę ze wszystkimi członkami społeczności akademickiej dla dalszego pomyślnego rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chciałbym również gorąco podziękować moim najbliższym współpracownikom – Prorektorom, Dziekanom i Prodziekanom, Senatowi, Członkom Rady Uczelni, Radom Wydziałów, Kanclerzowi i kierownictwu administracji za nieoceniony codzienny wkład w funkcjonowanie Uczelni. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc i wsparcie, jakich doświadczam od początku tej kadencji. Dziękuję za zaufanie, jakim dotychczas mnie Państwo obdarzyliście. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Wierzę, że wspólnie możemy dokonać jeszcze wiele dobrego na rzecz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt_bez_tytułu.png