Skrócony życiorys

StartWybory 2020-2024Skrócony życiorys
Rozwiń

Nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012-2016 prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor Uczelni w kadencji 2016-2020.

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w 1996 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 2000 r. na podstawie pracy pt. Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron, przedsionkowego czynnika natriuretycznego oraz glikoprotein płytkowych w chorobie niedokrwiennej serca przygotowanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Rynkiewicza. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej Wewnątrznaczyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych z adenowirusami i wektorów adenowirusowych. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. W 2016 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą uczelnią – początkowo jako doktorant w I Klinice Chorób Serca, następnie od 2000 r. kolejno jako asystent i adiunkt. W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zastępca koordynatora Klinicznego Centrum Kardiologii UCK od 2012 r. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed od 2013 r.

W 1996 r. odbył trzymiesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000-2002 podoktorski staż naukowy w A. I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2008-2012 i 2012-2016 członek senackiej komisji ds. budżetu i finansów. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego studenckiego koła naukowego Trójmiasta.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: choroba wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

Promotor 8 ukończonych przewodów doktorskich i 3 otwartych, opiekun specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Aktywny członek Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 255 i 2705 pkt KBN/MNiSW.


zdjecie_3.jpg

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

2016 Tytuł naukowy profesora
2016-2020 Rektor GUMed
2012-2016 Prorektor ds. studenckich
2013 Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii
2010 Stanowisko profesora nadzwyczajnego
2006 Stopień doktora habilitowanego
2003 Adiunkt w I Klinice Chorób Serca
2000-2003 Asystent w I Klinice Chorób Serca
2000 Stopień doktora nauk medycznych
1996-2000 Dzienne studia doktoranckie w I Klinice Chorób Serca
1996 Dyplom lekarza
1990-1996 Studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku; członek SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Immunologii, SKN przy I Klinice Chorób Serca oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego
PRACA KLINICZNA
2012 Zastępca lekarza koordynującego w Klinicznym Centrum Kardiologii UCK
2009-2013 Pełnomocnik rektora ds. budowy Centrum Medycyny Inwazyjnej
2005 Zastępca ordynatora I Kliniki Chorób Serca
2007 Specjalizacja z kardiologii
2004 II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
2000 I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2008-2012 Zastępca koordynatora ds. nauczania chorób wewnętrznych
1996-2012 Opiekun SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii