Przebieg pracy zawodowej

StartCurriculum vitaePrzebieg pracy zawodowej
Rozwiń
1990-1996 studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Immunologii pod kierunkiem prof. Jolanty Myśliwskiej i prof. Andrzeja Myśliwskiego
Koło Naukowe przy I Klinice Chorób Serca pod kierunkiem prof. Andrzeja Rynkiewicza
1996 dyplom lekarza Akademii Medycznej w Gdańsku
1996 trzymiesięczny staż naukowo-kliniczny w Thorax Center w Rotterdamie
1996-2000 dzienne studia doktoranckie w I Klinice Chorób Serca AMG
2000 stopień doktora, rozprawa pt. „Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron, przedsionkowego peptydu natriuretycznego, oraz glikoprotein płytkowych w chorobie niedokrwiennej serca”- promotor prof. Andrzej Rynkiewicz
2000-2003 asystent w I Klinice Chorób Serca AMG
2001-2002 dwuletni staż podoktorski w Departament of Molecular Medicine, A. I. Virtanen Institute, University of Kuopio w Finlandii – terapia genowa w układzie sercowo-naczyniowym
2003 adiunkt w I Klinice Chorób Serca AMG
2006 stopień doktora habilitowanego, rozprawa pt. „Wewnątrznaczyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych z adenowirusami i wektorów adenowirusowych”
2010 zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego GUMed
2013 kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed